Fresh Servantin tietosuojakäytäntö, päivitetty 3.11.2021

 1. Rekisterinpitäjä: 
  Fresh Servant Oy (1015502-2)
  Marjasaarentie 12
  68870 Edsevö
  info@fresh.fi
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  HR-johtaja Paula Bodbacka
  paula.bodbacka@fresh.fi 

Tämä Tietosuojakäytäntö tavoitteena on auttaa verkkopalveluidemme käyttäjiä/ sinua ymmärtämään, mitä henkilötietoja ja muita tietoja Fresh Servant Oy Ab (”Fresh”) kerää verkkopalveluissaan, ja miten käsittelemme näitä tietoja. Jos verkkopalveluidemme käyttäjä ei hyväksy tätä tietosuojakäytäntöä taikka Freshin verkkopalveluiden käyttöehtoja, ei verkkopalveluita tule käyttää.

 Fresh on sitoutunut noudattamaan Suomen henkilötietolakia sekä muita toimintaansa sovellettavia lakeja ja muita asetuksia ja säädöksiä, jotka ohjaavat Henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoja, joista yksittäinen käyttäjä on tunnistettavissa. Fresh kerää verkkosivuilla myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä. Fresh voi myös luoda tällaisia ei-henkilökohtaisia tietoja poistamalla sellaisen osan henkilötiedosta, josta yksittäinen henkilö on tunnistettavissa. 

Henkilötietojen käsittely

Fresh kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat relevantteja tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi.

Fresh kerää kuluttajien yhteystietoja:
                – Sähköpostikirje-lomake verkkosivuilla 
                – Kampanjat, kilpailut sekä arvonnat 

Kampanjoiden, kilpailujen ja arvontojen yhteydessä kerätyt yhteystiedot poistetaan kampanjan jälkeen eikä niitä tallenneta erillisiin järjestelmiin.  

Fresh Servant Oy Ab ei kerää tarkoituksellisesti alle 15-vuotiaiden lasten henkilötietoja. Mikäli lapsen huoltajat havaitsevat, että lapsi on luovuttanut henkilötietoja, tiedot voi pyytää poistamaan ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään kohdassa 3. annettujen yhteystietojen kautta.

Kehittääkseen verkkopalveluitaan Fresh voi käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia työkaluja, kuten Google Analyticsiä.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Fresh ei julkaise Käyttäjien henkilötietoja verkkopalveluissa. Verkkopalveluiden Käyttäjä voi itse tehdä julkiseksi tietoja itsestään myös muille käyttäjille verkkopalveluiden käyttöön, kuten jättämällä kommentteja verkkopalveluiden sisällä. Fresh ei vastaa sellaisten tietojen tietosuojasta, jotka Käyttäjä päättää itse tuoda julki verkkopalveluiden sisällä.  

Fresh ei luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointi­-, markkinointitutkimus-, kysely- tai tietokantatarkoituksia varten ilman hyväksyntääsi. Henkilötietoja voidaan käyttää kohdistettuun mainontaan verkkopalveluiden sisällä ja muihin vastaaviin tarkoituksiin, sekä luvallasi myös Freshin palveluiden ja tuotteiden sähköpostimarkkinointiin.

Fresh voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen hankkimiseksi sekä tallennettujen tietojen prosessointiin. Fresh voi käyttää myös kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajia, data-analyysi- ja yhtiötietojen tarjoamispalveluita. Fresh jakaa henkilötietoja edellä mainituille vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen näiden palveluiden käyttöön. Fresh ei vastaa näiden kolmansien osapuolten toimista tai laiminlyönneistä.

Fresh voi jakaa ei-henkilökohtaisia tietoja (kuten verkkopalveluihin ohjanneiden sivustojen osoitteita ja verkkopalveluista poistumiseen käytettyjä osoitteita; verkkopalveluiden käytöstä, kuten linkkien, ikonien tai kuvien klikkauksista) kolmansien osapuolten kanssa avustaaksemme näitä ymmärtämään sisältöjen käyttötapoja.

Fresh voi luovuttaa henkilötietoja mahdollisen yrityskaupan tai liiketoimintakaupan yhteydessä, jossa Fresh tai sen liiketoiminta tai näiden osa myydään tietojen vastaanottajalle. 

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirrettäisiin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, varmistetaan henkilötietojen käsittelyn turvallisuus ja asianmukaisuus sopimuksella, jossa on huomioitu tietosuoja-asetuksen mukaiset Euroopan Unionin komission vakiosopimuslausekkeet, tai muita asianmukaisia suojatoimia soveltaen.

Erityisissä poikkeustilanteissa henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tilanteissa, jossa voimassaoleva laki tai asetus taikka muu viranomaisen määräys niin vaatii, taikka verkkopalveluiden käyttöehtojen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä verkkopalveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

Fresh ei ole vastuussa kolmansien osapuolten toimista (mukaan lukien ihmiset, yhtiöt ja palvelut), kolmansien osapuolten nettisivustojen sisällöstä, Käyttäjän kolmansille osapuolille antamien tietojen käyttämisestä, tai mistään muista tuotteista tai palveluista, joita kolmannet osapuolet voivat tarjota, vaikka tällainen palvelu olisi kytketty Freshin verkkopalveluihin kuten esimerkiksi sosiaalisten medioiden viestipalvelut.

Henkilötietojen suojaaminen 

Henkilörekisteriä ylläpidetään ulkoisen palveluntarjoajan /Freshin asianmukaisesti suojatulla palvelimella. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain Freshin työntekijöille sekä Freshin yhteistyökumppaneille, joille Fresh on antanut tätä varten nimenomaisen valtuutuksen. Rekisteriä suojataan asianmukaisesti alan standardien mukaisesti sekä teknisten ja organisatoristen suojausjärjestelmien avulla. Vaikka Fresh tekee parhaansa keräämiensä tietojen suojaamiseksi, se ei voi taata tietojen olevan ehdottomalla varmuudella turvassa niitä käsitellessä, lähetettäessä taikka säilytettäessä. Fresh tulee ilmoittamaan verkkopalveluissaan taikka muiden palveluidensa kautta mahdollisista tietoturvauhkista, jotka vaarantavat sinun Henkilötietojesi turvallisuuden. Fresh voi myös tilapäisesti sulkea verkkopalvelut henkilötietojesi suojaamiseksi. 

Evästeiden käyttö sivuillamme

Eväste, cookie, on pieni tiedosto, joka tallentuu tietokoneelle tietyillä verkkosivuilla käydessä. Evästeet auttavat varmistamaan, että verkkosivut toimivat kunnolla ja niitä käytetään tietokoneesi tunnistamiseen seuraavalla käynnilläsi. Freshin evästeet eivät kerää henkilökohtaisia tietoja eivätkä ne voi levittää viruksia tai muita haittaohjelmia.

Fresh käyttää evästeitä, jotta voimme tehdä verkkosivuistamme helppokäyttöisempiä ja voidaksemme muokata ne käyttäjän mieltymysten ja tarpeiden mukaisiksi. Evästeitä käytetään nopeuttamaan ja helpottamaan sivustojen käyttöä. Käytämme evästeitä myös laatiaksemme anonyymejä ja koostettuja tilastoja, joiden avulla saamme paremman käsityksen sivustojemme käytöstä ja sitä kautta voidaksemme parantaa sivustojen rakennetta ja sisältöä.

Voit estää evästeiden käytön tietokoneellasi muuttamalla selaimen asetuksia, asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että estäessäsi evästeet et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja sivuillamme. Kaikissa selaimissa evästeet voi myös poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa, poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta. 

Tarkastus- ja kielto-oikeus 

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Freshin rekisterissä olevat tiedot. Kun Käyttäjä haluaa käyttää tarkistusoikeuttaan, tulee hänen lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle alla mainittuun osoitteeseen. Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Fresh tekee edellä mainittuja toimenpiteitä myös omasta aloitteestaan.

 Muutokset tähän Tietosuojakäytäntöön 

Fresh voi ajoittain muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kaikki muutokset tullaan päivittämään verkkopalveluihin, ja Käyttäjän tuleekin säännöllisesti tarkistaa tämä sivu mahdollisten tietosuojakäytännön johdosta. Jatkamalla Verkkopalveluiden käyttöä tällaisen muutoksen jälkeen hyväksyt muuttuneet Tietosuojakäytännön ehdot.  

Tarkastuspyynnöt:

Fresh Servant Oy Ab/henkilötietojen tarkastus
Marjasaarentie 12
68870 EDSEVÖ