Arvot

Olemme ankkuroineet Freshin toimintatavat neljään keskeiseen arvoon:

vastuullisuus, innostava ilmapiiri, yhdessä onnistuminen sekä hyvinvointi ja terveellisyys. Nämä arvot muodostavat Freshin kulttuurin perustan; ne kirittävät kasvuamme ja unelmiamme

Kaikki lähtee liikkeelle vastuullisuudesta. Freshiläisen ideologian mukaan: ”Lupaa mitä teet ja tee mitä lupaat”. Jotta yritys olisi elinvoimainen ja menestyvä myös pitkällä tähtäimellä, sen on tärkeää toimia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Vastuullisuus on siis keskeinen avain myös parempaan kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Vastuullisuutta on myös tuotteiden laadusta huolehtiminen, kierrätyksen lisääminen, energiatehokkaat ratkaisut sekä hävikin pienentäminen.

Toinen meille elintärkeä arvo on innostava ilmapiiri. Innostus on halua nähdä ja oppia jotain uutta: jokainen päivä on mahdollisuuksilla ladattu. Innostuneisuus antaa meille ja meidän työllemme positiivisen merkityksen ja luo eteenpäin menevän ilmapiirin. Kun asenneilmasto on oikeanlainen, uskallamme tehdä rohkeita päätöksiä ja kokeilla uusia asioita, joilla parantaa tuotteitamme ja työtapojamme. Uskallamme hakea rajoja ja rikkoa niitä. Innostava ilmapiiri luodaan asioista keskustelemalla, esimerkkiä näyttämällä ja toisia auttamalla ja arvostamalla.

Kolmas perusarvomme onkin yhdessä onnistuminen. Me Freshillä olemme jatkuvasti riippuvaisia toinen toisistamme; ilman ihan kaikkien panosta emme voisi onnistua. Onnistuminen tapahtuu eri tavoilla, eri tasoilla ja taatusti kaiken kokoisena. Onnistumista voidaan mitata esimerkiksi projektin aikataululla, tavoitteiden saavuttamisella tai asiakastyytyväisyydellä. Onnistumista on myös se, että opimme yhdessä uusia asioita; se, että viihdymme työpaikalla ja voimme yhdessä kehittää itseämme ja työyhteisöämme. Me freshiläiset tulemme useista eri maista ja kulttuureista – ja jokainen meistä on 100 % Fresh!

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä arvona Freshillä on Hyvinvointi ja terveellisyys. Tämän arvon ytimessä on lupauksemme kuluttajalle: haluamme kehittää ja valmistaa hyvinvointia ja luonnollista energiaa lisääviä tuotteita. Tuotteemme on paitsi herkullinen, myös terveellinen. Hyvinvoinnista puhuttaessa keskiössä on tietenkin myös työturvallisuus sekä kokonaisvaltainen hyvinvointi omalla porukallamme. Fyysisellä kunnolla on iso merkitys meidän jaksamiseemme myös henkisesti –hyvinvointia on sekin, että kunnioitamme toisen mielipiteitä ja ajatuksia ja olemme niistä kiinnostuneita.