Karriarberättelse

Som underhållsmontör blir man aldrig färdiglärd

Tony började som underhållsmontör på Fresh för 6 år sedan. Expeditionen på Fresh var redan från förr bekant på grund av sommararbete. Tony är ändå mer intresserad av teknik och VVS-arbeten och därför arbetade han under fyra år som montör av jordvärmesystem, men när familjen började växa var det inte längre så roligt med resandet.  I och med att Tony började på Fresh blev det dåvarande underhållsteamet direkt dubbelt större.

Under sin karriär på Fresh har Tony ökat sitt kunnande otroligt mycket. ”Jag fick möjlighet att studera vid sidan om jobbet och fick via läroavtalsutbildning min examen som el- och automationsmontör. Den tvååriga utbildningen var givande”. Tony berättar också, att installationsarbeten i en livsmedelsfabrik ställer sina helt egna krav på arbetet. ”Utöver arbetssäkerheten måste man alltid beakta också hygienen och till exempel svetsfogarna måste vara perfekta.”


 

”Då man har familj är det viktigt att veta att det finns arbete också på lång sikt. De mest inspirerande ögonblicken har jag upplevt när det varit riktigt svårt och besvärligt, när jag gjorde det omöjliga möjligt.”

 

Det viktigaste i vårt arbete är förebyggande servicearbete så att maskinerna fungerar och kunderna får sina leveranser enligt överenskommelse, men självklart läggs det tid på reparationer också. Maskinerna och automatiken har mångdubblats under Tonys karriär och nu längre behöver en person inte heller behärska allt utan ansvarsområdena är uppdelade inom teamet. Tony kan och gör allt möjligt, men han är speciellt intresserad av fastighetsteknik och den finns det också tillräckligt av vid Fresh.

”Det bästa med Fresh är de fina arbetskamraterna och det utmärkta morgonmålet, som gör att man orkar”, berättar Tony. Efter att ha funderat en stund tillägger han att det också är viktigt att med en säker arbetsplats. Då man har familj är det viktigt att veta att det finns arbete också på lång sikt.

De mest inspirerande ögonblicken har Tony upplevt när det varit riktigt svårt och besvärligt: linjen är helt nere, tusentals produkter skall tillverkas och reservdelen som behövs finns inte på närmare håll än i till exempel Italien.  ”Att jag då med någon tillfällig lösning har fått igång maskinen, det vill säga har gjort det omöjliga möjligt, det ger en fin känsla.” Tony är också nöjd med att han har lärt sig finska i arbetslivet och att han får prata engelska dagligen.

Det mest krävande i arbetet är brådskan, att arbete finns i övermått och att installation av nya maskiner betyder att man hamnar att arbeta under veckosluten. ”Här får man nog vara flitig, ifall man inte tycker om att arbeta då är Fresh inte rätt arbetsplats.” Men trots brådskan ger det alltid en bra feeling då man efter arbetsdagens slut vet att man gjort en insats för att allt skall fungera.

Tonys fritid är också full med sysselsättning, därhemma finns två små barn och renoveringsarbetena tar inte slut.  Något som det ändå alltid hittas tid för är favorithobbyn nämligen paramotorflygning