Whistleblowing kanal First Whistle

På Fresh arbetar vi i enlighet med vår code of conduct, som bygger på våra värderingar, vårt uppdrag och beskriver hur vi vill uppnå vår vision.

Vi hoppas att klagomål tas upp så tidigt som möjligt och vi uppmuntrar våra anställda att så snart som möjligt ta upp oro för missförhållanden och misstänkta brott mot uppförandekoden med sin chef eller avdelningsansvarige. Som anställd kan du alltid kontakta en avdelning som HR eller Business Navigation.

Om det verkar för svårt att ta upp ärendet kan du också rapportera ärendet och din oro via vår First Whistle-kanal. First Whistle-rapporteringskanalen Du kan också rapportera anonymt, men vi föredrar att du rapporterar misstänkta missförhållanden öppet, med ditt namn och dina kontaktuppgifter. Alla rapporter kommer att behandlas strikt konfidentiellt.

Här finns en länk till vår First Whistle-kanal:

https://www.firstwhistle.fi/fresh##

First Whistle-kanalens leverantörsinstruktioner för rapportering: https://www.juuriharja.fi/whistleblowing-ilmoittajalle-faq

Dessutom finns här information om Justitiekanslerns whistleblowing-kanal.

https://oikeuskansleri.fi/miten-ilmoitus-tehdaan

https://turvaviesti.gov.fi/ilmoituskanava-rapporteringskanal