Fakturering

Frågor och tilläggsinformation: laskutus@fresh.fi, ostoreskontra@fresh.fi

Fresh Servant Oy Ab 

E-faktureringsadress:
003710155022

Förmedlare:
Maventa

Förmedlarkod:
003721291126

E-post adress:
10155022@scan.netvisor.fi

Pappersfakturor:
Fresh Servant Oy Ab
10155022
PL 100
80020 Kollektor Scan

Fresh Sallad & Deli Oy Ab

E-faktureringsadress:
003726608196

Förmedlare:
Maventa

Förmedlarkod:
003721291126

E-post adress:
26608196@scan.netvisor.fi

Pappersfakturor:
Fresh Sallad & Deli Oy Ab
26608196
PL 100
80020 Kollektor Scan

Fresh ServiceGrossist Oy Ab

E-faktureringsadress:
003726607011

Förmedlare:
Maventa

Förmedlarkod:
003721291126

E-post adress:
26607011@scan.netvisor.fi

Pappersfakturor:
Fresh ServiceGrossist Oy Ab
26607011
PL 100
80020 Kollektor Scan

Fresh Pro Oy Ab

E-faktureringsadress:
003729522013

Förmedlare:
Maventa

Förmedlarkod:
003721291126

E-post adress:
29522013@scan.netvisor.fi

Pappersfakturor:
Fresh Pro Oy Ab
29522013
PL 100
80020 Kollektor Scan