Värderingar

Vi har förankrat handlingssätten på Fresh i fyra centrala värderingar:

ansvarstagande, en inspirerande omgivning, lyckas tillsammans samt välmående och god hälsa. Dessa värderingar utgör grunden för kulturen inom Fresh; de ökar vår tillväxttakt och ger näring åt våra drömmar.

Allt börjar med ansvarstagande. Enligt ideologin på Fresh: ”Du lovar att göra och gör vad du lovar”. För att företaget ska vara livskraftigt och framgångsrikt också på lång sikt är det viktigt att verksamheten är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. Ansvarstagande spelar alltså en avgörande roll när det gäller bättre lönsamhet och konkurrenskraft. Ansvarstagande innebär också att man värnar om produktkvaliteten, ökar återvinningen av avfall, söker energieffektiva lösningar och minskar svinn.

En annan livsviktig värdering för oss är en inspirerande omgivning. För oss innebär inspiration att man är villig att se och lära sig nya saker: varje dag är fulladdad med nya möjligheter. Engagemang ger oss och vårt arbete en positiv innebörd och skapar en framåtsträvande omgivning. När attityderna är rätt, vågar vi fatta modiga beslut och pröva på nya saker som förbättrar våra produkter, våra arbetssätt och våra processer. Detta medför att vi vågar söka upp gränserna och gå utanför dem. En inspirerande omgivning skapas genom att diskutera saker, föregå med gott exempel samt genom att hjälpa och respektera varandra.

Vår tredje grundvärdering är att lyckas tillsammans. Vi på Fresh är konstant beroende av varandra; allas insatser är lika avgörande för att vi skall lyckas. Vi tänker att man kan lyckas på olika sätt, på olika nivåer och garanterat som helhet. Hur man lyckas kan man mäta till exempel genom hur väl projektens tidtabeller följs, hur målen uppnås och hur nöjda kunderna är. Att lyckas innebär också att vi tillsammans lär oss nya saker, att vi trivs på arbetsplatsen och att vi tillsammans utvecklas som personer och som organisation. Vi freshare kommer från flera olika länder och kulturer – men vi är alla 100% Fresh!

Den sista, men absolut inte minsta, värderingen på Fresh är välmående och god hälsa. Här finns kärnan i vårt löfte till konsumenterna: vi vill utveckla och tillverka produkter som ger ökat välmående och naturlig energi. Våra produkter är, utöver delikata, också hälsosamma. När vi pratar om välmående vill vi naturligtvis också komma ihåg arbetssäkerheten och välmåendet hos vår egen personal. Vi är medvetna om att motion och fysisk kondition har stor betydelse för hur bra vi orkar mentalt – och att välmående också innebär att vi respekterar och är intresserade av varandras åsikter och tankar.