Fresh som arbetsgivare

Vill du arbeta vid Finlands modernaste färskvarufabrik

Fresh Servant Ab är ett företag, som är känt för färdiga sallader samt grönsaks- och fruktkomponenter som produceras under Hetki-varumärket. SalaattiMestari – konceptet erbjuder butiker ett färdigt salladsbarkoncept, som innebär att konsumenterna själva kan plocka ihop komponenter till sin sallad enligt egen smak. Företagets verksamhetsställen ligger i Edsevö, Lappo och Korsholm.

Vid företaget arbetar sakkunniga inom livsmedelsbranschen med olika uppgifter som rör produktion, produktutveckling och kvalitet. Logistiken och tekniken erbjuder många olika och engagerande arbetsuppgifter för människor som är intresserade av lager, truckar, maskiner och apparater. Digitalisering och automation spelar just nu en viktig roll i företagets verksamhet och till dessa uppgifter har vi varit i behov av många nya människor. Utvecklingen av ett starkt varumärke, sortiment och kundarbete kräver kunnande inom försäljning och marknadsföring.

Fresh Servant har över 400 arbetstagare på 3 orter

När vi år 2010, med hjälp av 80 personer, lanserade Hetki-varumärket och började bygga upp färsksalladssortimentet nationellt, var ett av våra mål att skapa 100 nya arbetsplatser. Nu har vi för tillfället över 400 arbetstagare på våra lönelistor. Vid företaget arbetar personer från nästa 30 olika länder och därför används finska, svenska och engelska dagligen.

Vår unika kultur bär oss. Centralt hos oss är välmående, lärande och Fresh-spirit, som till exempel innebär att man hjälper varandra och jobbar tillsammans.