Uratarinat

Silla Sundstedt – Teamleader

”Jag skulle förmodligen bara ha skrattat om jag hade fått höra då jag började på Fresh att jag skulle vara i förmansposition om sex år. Jag skulle aldrig ha trott att jag skulle få sådana möjligheter. Men jag har arbetat hårt för att uppnå det. ”

”Har du sett att ett företag som heter Fresh letar hela tiden efter nya anställda?”, frågade Sillas vän på Whatsapp år 2013. Jag svarade tillbaka att jag har ju ett jobb.” Men vännen övertalade Silla att söka jobb på Fresh även om hon inte på allvar tänkte byta jobb.

”Från gruppintervjun minns jag att jag aldrig har skrattat så mycket som då. Jag kommer ihåg då de frågade om jag kan tala svenska. Då kunde jag bara en replik som också sammanfattade mina svenska kunskaper: ”Nog kan jag liiti men int så myki”, berättar Silla skrattandes.

Silla sa inte upp sig direkt från sin tidigare arbetsplats. Tanken var att först se hur det verkligen är att arbeta för Fresh. Den första veckan satt Silla på Freshs skolning från morgonen till eftermiddagen och efter det körde hon rakt till sin dåvarande arbetsplats, som var i kris. Personalen visste inte om detta men företaget hade gjort ett företagsköp och arbetet var på väg att avslutas.

På det sättet kom Silla med en sömmerskas-papper som livsmedelsarbetare till Fresh år 2013. ”På den tiden hade vi bara två linjer, volymerna var mycket mindre än idag. Som anställd var jag aktiv och gjorde alltid mitt arbete så bra som möjligt. Jag ville visa att jag är riktigt bra på mitt arbete och att jag vill avancera. Jag avancerade snart till linjeoperatör.”

När företaget växte snabbt, rekryterades fler och fler nya anställda – detta gav upphov till nya uppgifter, varav en var rollen som handledare. Den glada och sociala Silla erbjöds denna roll och hon tog emot handledarrollen med glädje. Silla hann inte arbeta en lång tid i den glädjande positionen, eftersom nya möjligheter kom emot. ”Jag fick höra att en av förmännen i produktion skulle sluta och att en position snart skulle bli ledig. Jag uttryckte mitt intresse för rollen.”

 


 

”På Fresh har jag fått växa och utvecklas. På de flesta företag har man ingen möjlighet till en förmans roll med en sömmerskas papper.”


 

”Jag behövde mera utmaningar och de kom flygande från höger och vänster när jag valdes till förman.” Till en början var min uppgift att se till att alla var på plats och se till att arbetet fungerade smidigt. Fresh fortsatte att växa, så förmännens befattningsbeskrivning utökades. ”Att hoppa in i den nya rollen kändes stort när varje förman fick ett eget 20 personers team att ta hand om. Nu hörde det till rollen att ha ansvar över den egna gruppen, följa upp sjukfrånvaron, bry sig om människor och inspirera teamet”, säger Silla.

Silla berättar att det kändes både bra och skrämmande när hon fick så mycket ansvar för personalen. ”Jag trodde att jag måste kunna allt direkt. Nu vet jag att det är inte så. Man växer in i förmans rollen och så småningom lär man sig hantera olika situationer.” Silla uppskattar också den professionella ledarutbildningen som teamledarna har fått gå under sin arbetstid i grannstaden: ”På Fresh har jag fått möjlighet att växa och utveckla mig. På de flesta företag slipper man inte till förmans roll med en sömmerskas papper.”

När Silla började på Fresh förstod hon inte alls svenska eller engelska. Idag är situationen annorlunda, eftersom Silla talar tre olika språk flytande. ”På Fresh har vi människor från nästan trettio olika kulturer, vilket gör att vi tillsammans kan utveckla våra språkkunskaper i en avslappnad miljö.”

Silla nämner att det bästa med sitt arbete är människorna och att lyckas tillsammans. ”Endast människor kan få saker att hända och lyckas. Jag är glad över varje person som vi har på produktionssidan. Toppen-typer med vilka det är lätt att samarbeta. Vi på Fresh har inga höga trösklar mellan människor – vi är alla en familj.”


 

”Jag kommer med glädje till arbetet eftersom jag vet att här möts man av mycket glädje och skratt.”

 

Silla är tacksam att få arbeta varje dag. På tidigare arbetsplatser har jobbkontinuitet inte varit en självklarhet. Hon ser Fresh som en säker arbetsgivare, eftersom framtidsutsikterna är mycket bra år efter år och företaget fortsätter att växa.

Det som är viktigt för Silla i hennes arbete är utvecklingen av olika processer. ”På bara två år har vi gjort enorma framsteg i skolningen och handledningen av våra anställda.”

 

Till slut tillägger Silla att Fresh kan erbjuda många möjligheter för alla som är aktiva och initiativrika samt har ett öppet sinne och en positiv attityd.