Karriärberättelse

Elizaveta Kovylkina – Bemanningsplanerare

År 2016 satt Elizaveta Kovylkina i Freshs gruppintervju med fyra andra sökanden och hade ingen aning om hur den finska rekryteringsprocessen skiljer sig från den ryska. ”De kulturella skillnaderna var spännande. Jag visste inte hurdana frågor man brukade ställa i intervjuer eller vilken typ av frågor jag kan ställa till rekryteraren. Intervjun startade på finska och jag trodde att det skulle vara över nu.” Elizaveta hade kommit till Finland år 2012 och talade inte så bra finska som i dag. Hon fick dock svara på frågorna på svenska. Elizaveta valdes ut som livsmedelsarbetare och började sin karriär på Fresh och i Finland.

Elizavetas duktiga och kunniga arbete tog henne från en produktionsarbetare till handledare ett par år efter att hon hade börjat på Fresh. ”Jobbet var tilltalande, eftersom jag kunde använda min arbetserfarenhet inom produktionen för att handleda nya anställda till produktionsuppgifter och samtidigt lära känna nya ansikten.”, säger Elizaveta.

Under sommaren fick Elizaveta hjälpa till med bemanningsplanering under semestern, varefter Elizaveta återvände till sin handledare position. ”Samma år öppnades bemanningsplanerarens uppgift och jag ansökte till tjänsten internt i oktober 2018.”, säger Elizaveta.

”I början var finska svårt för mig eftersom det inte längre handlade om produktionsnivåspråk. Jag har tagit stora steg med att lära mig språket. Just nu känner jag mig mycket mer säker på det. Nu när jag är bekant med uppgifterna försöker jag förbättra arbetsmetoder. Det finns alltid nya sätt att göra samma jobb bättre eller snabbare.”


 

”Min tidigare erfarenhet i produktionen har jag nytta av i min nuvarande uppgift för att många känner mig redan från förut och det är lätt för att vara i kontakt med mig.”


Som bemanningsplanerare planerar Elizaveta cirka 240 anställdas arbetsskiften tre veckor framåt. Ifall det dyker upp förändringar t.ex. i produktionsvolymer, är det Elizavetas uppgift att ändra planerna. Dessutom är det Elizavetas uppgift med att följa att det finns tillräckligt med kompetens i de olika produktionsrollerna.

Elizaveta betraktar sin roll som meningsfull och verkligen ansvarsfull, eftersom produktionen är beroende av antalet anställda. ”Mitt arbete är viktigt eftersom produktionen inte får stoppas och allt måste gå enligt planen.”

Elizaveta anser att hon i sin nuvarande roll som bemanningsplanerare har nytta av sin tidigare erfarenhet i produktion. ”Många känner mig redan från förut och det är lätt för att vara i kontakt med mig.”

Elizaveta är tacksam och glad för de framstegsmöjligheter hon har fått på Fresh. Hon tror att det som mest har påverkat hennes framsteg är att hon alltid gör sitt bästa för att nå målet tillsammans. Dessutom tar Elizaveta gärna ansvaret utan rädsla.

När företaget växt har förändringar skett särskilt inom produktions- och företagsstruktur. ”Nya arbetsuppgifter har skapats, till exempel svinnkoordinatorer och handledarroller. Dessa hade vi inte förut.”

”Det bästa med Fresh är Fresh spirit. Den omger oss på arbetsplatsen och det betyder att vi arbetar tillsammans för att nå samma mål och därmed lyckas tillsammans.”