Uratarinat

Daniel Stephens – Työnjohtaja

 

Viisitoista vuotta sitten Daniel ja hänen vaimonsa muuttivat Australiasta Suomeen. ”Pääsyy Suomeen muuttoon ei ollut työt, vaan mahdollisuus päästä kehittämään kirkkojen johtamisjärjestelmiä sekä auttamaan Venäjän orpolapsia.” Vielä tänäkin päivänä Daniel on vahvasti mukana kirkkojen johtamisjärjestelmän kehittämisessä muun muassa Tanskassa ja Latviassa.

Yrittäjänä Daniel on toiminut vuodesta 1999 alkaen. Alkuun Suomeen muutettua oli haastavaa saada työtä. Daniel työskenteli ensin rakennusalalla ja lopulta hänestä tuli sielläkin yrittäjä. ”Meillä ei ollut pitkiin aikoihin ollut säännöllisiä tuloja, joten asialle oli tehtävä jotain. Oli vain yksi yritys, joka tuntui omalta. Enkä ymmärtänyt miksi, sillä en tiennyt juuri mitään Freshistä. Minulla oli vain tunne siitä, että Freshillä minulla on jotain annettavaa.” Daniel aloitti lähettämötyöntekijänä syyskuussa 2017. Hänen tehtävänään oli tuotannosta tulevien laatikoiden vastaanotto ja nosto lavalle. Päivittäin laatikoita tuli nosteltua yhteensä 6-7 tonnin väliltä.


 

”Oli vain yksi paikka, joka tuntui omalta. Enkä ymmärtänyt miksi. En edes tiennyt juuri mitään Freshistä. Tuntui vain siltä, että siellä minulla on jotain annettavaa.”

 

Kun Daniel aloitti Freshillä, ajatteli hän pitää suunsa kiinni johtamisasioista ja keskittyä vain omaan työhönsä. Lähettämöön saatiinkin pian täysautomaattinen hyllystöhissi helpottamaan logistiikkaa ja varastointia. Tästä seurasi muutamia tilanteita lähettämössä, jotka vaativat johtamistaitoja. Daniel ei voinut enää pysyä hiljaa. ”Otin tilanteen haluun. Laitoin mielessäni asiat tärkeysjärjestykseen ja ryhdyin ohjaamaan muita lähettämössä työskenteleviä suorittamaan tärkeimmät tehtävät ensiksi. Tunnin päästä asiat olivatkin jo järjestyksessä. Se oli vain kokemusta ja priorisointia.” Daniel eteni varastokympiksi ja sai hieman enemmän vastuuta varastosta. Tehtävänä oli varmistaa, että varasto toimii kokonaisuutena. Kommunikointi, tehtävien delegointi, muiden auttaminen ja varaston järjestyksestä huolehtiminen kuuluivat olennaisesti tähän tehtävänkuvaan.

Muutaman kuukauden kulutta Daniel valittiin Team Leaderiksi lähettämöön, mutta painottaa kuitenkin sitä, ettei tullut Freshille kunnianhimon takia tai että saisi, jonkun tietyn roolin. ”Tulin tekemään töitä, omaa rooliani eli nostamaan laatikoita niin hyvin kuin vain osaan. Ei ole väliä missä tehtävässä työskentelee, kunhan tekee aina parhaansa. Jokainen tehtävä on tärkeä ja joka ikistä tarvitaan.”

Vaikka Danielilla on entuudestaan johtamiskokemusta sekä kokemusta eri kulttuureista, on hän oppinut silti Freshillä uutta. ”Meillä täällä Freshillä on yhteensä 28 eri kansalaisuutta ja omassa roolissani yritän parhaani mukaan sitoa näitä kulttuureita yhteen, jotta saamme asiat toimimaan mahdollisimman hyvin. Olen huomannut kehittyneeni tässä.”


 

”On tärkeää saada tiimi toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Samalla jokaisen työ helpottuu.”

 

Daniel kokee, että hienointa team leader -positiossa on se, kun saa antaa muille mahdollisuuksia kehittyä sekä nähdä kehitystä heidän tekemisessään. ”Ihmiset kuvittelevat, että heidän rajansa on jossain tietyssä kohtaa. Todellisuudessa heidän rajansa on paljon korkeammalla. On huikeaa nähdä ihmisten ilmeet, kun selviämme yhdessä haasteellisistakin tilanteista ja mahdottomasta tulee mahdollista. Ihmiset pystyvät paljon enempään kuin uskovatkaan.”

Danielille tarjoutui hiljattain uusia mahdollisuuksia, joten Daniel päätti tarttua tilaisuuteen ja aloitti työnjohtajana. Aiemmassa Team leader -roolissa tehtävänä oli keskittyä enemmän tietyn vuoron toimintaan, johon kuului olennaisesti tiimin vuoropuhelun kehittäminen ja reagointi välittömiin tilanteisiin. Uudessa työnjohtajan tehtävässä painopiste puolestaan tulee olemaan laajemmassa kokonaisuudessa ja siihen kuuluu koko osaston kehittäminen. ”Minun vastuullani on muun muassa työn kulun ja vuorojen järjestelyiden hallinta, eri toiminta-alueilla esiintyvien ongelmien arviointi sekä uuden henkilöstön rekrytointi ja koulutus. Lisäksi kehitän turvallisempia ja tehokkaampia työtapoja yhdessä henkilöstön kanssa.”


 

”Ihmiset pystyvät paljon enempään kuin uskovatkaan.”

 

Daniel pitää siitä, kun hänen työnantajansa vaikuttaa positiivisesti koko yhteiskuntaan. ”Nykypäivänä meillä ihmisillä on kiire ja nopea yhteiskunta, jolloin unohdamme helposti tärkeimmän, eli terveytemme. Meillä Freshillä tuotamme elintarvikkeita, joille on yhteiskunnallisesti kysyntää. Tuotteemme ovat terveellisempiä vaihtoehtoja, joista kuluttajat voivat valita.”

Fresh on melko nuori yritys ja sen henkilöstö myös. Tätä Daniel pitää hyvänä asiana, sillä energiaa riittää. ”Kokemusta kertyy, kun on ensin tehnyt virheitä ja sen seurauksesta oppii näkemään asiat tietyllä lailla. Uskon, että paras lopputulos kuitenkin saavutetaan, kun yhdistetään sekä energiaa että kokemusta. Tarvitsemme lisää kokemusta ja näkemystä. Se auttaisi Freshiä ja freshiläisiä kasvamaan sekä näkemään asiat toisella tavalla.”

Daniel suosittelee Freshiä työnantajaksi motivoituneille työnhakijoille sekä niille, jotka ovat valmiita työskentelemään ja kasvamaan muuttuvassa ympäristössä. ”Henkilöitä, jotka ovat motivoituneita ja halukkaita muutokseen kehittyvät. Siksi suosittelen Freshiä vain muutoshaluisille ihmisille. Freshillä on töitä niille, jotka haluavat mahdollisuuksia, mutta samalla myös haasteita. Mahdollisuudet ja haasteet ovat erilaisia riippuen siitä, missä tehtävässä työskentelee.


 

”Be prepared to learn, to grow, to develop and be flexible. Give your best whatever role you have. Give your best and your natural gifts, your natural ability will come to follow.”