Karriärberättelse

Daniel Stephens – Arbetsledare

För femton år sedan flyttade Daniel och hans fru från Australien till Finland. ”Den största orsaken till flytten till Finland var inte arbete, utan möjligheten att utveckla kyrkors ledningssystem samt att hjälpa Rysslands föräldralösa barn.” Fram till idag är Daniel starkt engagerad i att utveckla kyrkors ledningssystem bland annat i Danmark och Lettland.


Företagare har Daniel varit sedan år 1999. Till en början var det utmanande att få arbete. Daniel arbetade först i byggnadsbranschen och till sist blev han också företagare inom branschen. ”Vi hade inte haft regelbundna inkomster på en lång tid och därför måste vi göra något åt saken. Det var bara ett företag som kändes som eget. Jag förstod inte varför eftersom jag visste nästan ingenting om företaget. Jag bara hade en känsla av att jag har något att ge på Fresh.” Daniel började som expeditionsarbetare september år 2017. Hans uppgift var ta emot lådor som kom från produktionen och lyfta dem på lavor. Dagligen lyfte han lådor till en sammanlagd vikt på 6–7 ton.


 

”Det var bara ett företag som kändes som eget. Jag förstod inte varför eftersom jag visste nästan ingenting om företaget. Jag hade bara en känsla av att jag har något att ge på Fresh.”

 

När Daniel började på Fresh tänkte han vara tyst om ledningssaker och bara koncentrera sig på sitt eget arbete. Snart fick expeditionen en fullautomatisk hyllhiss som gjorde logistik och lagring enklare. Detta resulterade några situationer där det krävdes ledarkunskaper. Daniel kunde inte längre hålla tyst. ”Jag tog upp situationen. I mitt huvud satte jag saker i prioriteringsordning och började vägleda andra människor som arbetade i expeditionen att göra de viktigaste uppgifterna först. Bara en timme senare var sakerna redan i ordning. Det var bara erfarenhet och prioritering.” Daniel blev till varastokymppi och fick lite mer ansvar i lagret. Uppgiften var att se till att lagret fungerade som en helhet. Kommunikation, delegering av uppgifter, att hjälpa andra och att hålla ordning i lagret var de huvudsakliga uppgifterna.


Bara några månader senare blev Daniel valt till teamledare i expeditionen men han betonar att han inte kom till Fresh på grund av ambition eller att han skulle få någon viss roll. ”Jag kom till Fresh att jobba och göra min egen roll dvs lyfta lådor så bra som jag bara kan. Det spelar ingen roll i vilken position man arbetar om man alltid bara gör sitt bästa. Var och en behövs och varje uppgift är viktig.”


Även om Daniel har redan erfarenhet av ledarskap och olika kulturer har han ändå lärt sig något nytt på Fresh. ”Vi här på Fresh har totalt 28 olika nationaliteter och i min roll försöker jag på bästa möjliga sätt binda dessa kulturer ihop för att få saker att fungera så bra som möjligt. Jag har märkt att jag har utvecklat mig här.”


 

”Det är viktigt att teamet fungerar ihop på bästa möjliga sätt. Då blir allas jobb lättare.”

 

Daniel tycker att det bästa med att vara teamledare är att man får låta andra utvecklas och se hur de utvecklas. ”Folk föreställer sig att deras gräns är på någon viss punkt. I verkligheten är deras gränser mycket högre. Det är fantastiskt att se människors ansikten när vi arbetar tillsammans för att klara av utmanande situationer och det omöjliga blir möjligt. Människor klarar av mycket mer än de tror.”


 

”Det är fantastiskt att se människors ansikten när vi arbetar tillsammans för att klara av utmanande situationer och det omöjliga blir möjligt. Människor klarar av mycket mer än de tror.”

 

Åt Daniel erbjöds det nyligen nya möjligheter. Daniel bestämde sig för att ta chansen och han började som arbetsledare. Den tidigare teamledarens roll var mer att fokusera på ett visst skifts verksamhet, som i huvudsak bestod av att utveckla teamdialog och reagera på omedelbara situationer. I sin tur kommer den nya arbetsledarrollen att fokusera på bredare helhet och där hör också hela avdelningens utveckling. ”Till mitt ansvar hör bland annat hantering av arbetsflöde och skiftarrangemang, utvärdering av problem inom olika områden och rekrytering samt utbildning av ny personal. Dessutom arbetar jag med vår personal för att utveckla säkrare och effektivare arbetsmetoder.”

Daniel tycker att hans arbetsgivare har en positiv inverkan på hela samhället. ”Nuförtiden har vi människor bråttom och vi lever i ett samhälle med snabbt tempo. Ofta glömmer vi bort det allra viktigaste, vår hälsa. Hos oss på Fresh tillverkar vi livsmedlen som har efterfrågan i samhället. Våra produkter är ett hälsosammare alternativ som konsumenterna kan välja mellan.”

Fresh är ännu ett ganska ungt företag och dess personal också. Daniel tycker att detta är en bra sak eftersom det finns tillräckligt med energi. ”Erfarenhet uppnås när du gör misstag och som ett resultat av det lär du dig att se saker på ett visst sätt. Jag tror dock att det bästa resultatet kommer att uppnås genom att kombinera både energi och erfarenhet. Vi behöver mer erfarenhet och insikt. Det skulle hjälpa Fresh och Freshare att växa och se saker annorlunda.”

Daniel rekommenderar Fresh som arbetsgivare för motiverade arbetssökande och för dem som är beredda att arbeta och växa i en föränderlig miljö. ”Endast de personer som är motiverade och villiga att förändras kan utvecklas. Därför rekommenderar jag Fresh endast för människor som är villiga att vara med i förändring. Fresh har arbete för dig som vill ha möjligheter men samtidigt också utmaningar. Möjligheter och utmaningar är olika beroende på vilken position man arbetar.”


 

“Be Prepared to learn, be prepared to grow, to develop and be flexible. Give your best whatever role you have. It doesn’t matter what role it is. Give your best and your natural gifts, your natural ability will come to follow.”