Uratarinat

Sebastian Ortiz (Seppo) – Inköpare

 

Ännu då Sebastian bodde i Chile arbetade han i sin egen restaurang. Detta ändrades år 2012 när Sebastian, som var intresserad av resor och kulturer, bestämde sig för att åka som frivilligarbetare till Sydafrika för ett år. Där träffade Sebastian sin blivande fru som var från Finland. Sebastian har redan bott 3,5 år i Finland.

Sebastian kommer från en lantbrukar-familj och han har utfört sin agronom och MBA-examen i Chile. ”Jag ansökte till Fresh eftersom frukter och grönsaker hör till företagets huvudsakliga affärsverksamhet. Samtidigt såg jag möjligheter att utveckla mig själv i ett växande företag.”

”Från arbetsintervjun minns jag att diskussionen var riktigt bra och frågan om vilka planer jag har under de kommande fem åren.”  Svaret på den frågan överensstämmer med Sebastians arbetsuppgifter på Fresh just nu.

Sebastian började arbeta på Fresh i mars år 2017 och hans första position var expeditionsarbetare. ”Huvudsakligen följde jag ordern från datorn och packade ordern i lådor så att man kunde skicka dom vidare till kunder. I expeditionen varierade uppgifterna enligt team ledarens instruktioner. Det var ett bra system eftersom vi fick varierande arbetsdagar och uppgifter.”

”Team ledaren frågade mig hur det går för mig och vi diskuterade om de ena och det andra. Han visste att jag ville ha nya utmaningar. Således blev jag tillfrågad att byta från expedition till varumottagningen.” Den här konversationen ledde till att Sebastian inom kort bytte avdelning till varumottagning.

I sin nuvarande position som inköpare har Sebastian börjat sommaren 2019. Sebastian trivs superbra i sin nya position. Han antar att han fick inköparens roll eftersom han har lämplig utbildning för uppgifterna samt det viktigaste att han från tidigare har erfarenhet av andra uppgifter på Fresh.

”Det bästa med mitt jobb är att jag kan använda min utbildning. Jag är också mycket passionerad för detta jobb eftersom jag är intresserad av marknadsväxlingen, frukter, grönsaker och den internationella marknaden. Dessa saker gör mig väldigt entusiastisk.” I Sebastians lantbrukar-familj producerades äpplen och päron för export. Han berättar att marknadssituationen ofta diskuterades hemma och hur situationen nästa år kommer att bli.

Sebastian känner att han har haft nytta av sina tidigare uppgifter eftersom han nu kan ta i beaktande de väsentligaste sakerna och ha mindre fokus på obetydliga saker. ”Erfarenheten av att ta emot varor lärde mig mycket om kvalitetskontroll och vilka de vanligaste problemen är. Det här är de saker jag tänker på idag när jag köper råvaror. Jag vet hurdant råmaterialet ska vara till produktion och hur länge den ska bevaras.”

 


 

Sebastian känner att han har haft nytta av sina tidigare uppgifter eftersom han nu kan ta i beaktande de väsentliga sakerna och ha mindre fokus på obetydliga saker.

 

Som inköpare ser man inte de råvaror man köper. De som arbetar på varumottagningen fungerar därför som Sebastians ögon, men Sebastian besöker ofta själv varumottagningen för att granska råvarorna. ”Det är trevligt att fortsätta arbeta med samma människor. Det gör också kommunikationen mycket lättare när vi redan känner varandra. Självklart försöker jag själv vara involverad i kvalitetskontroll så att jag kan köpa råmaterial till ett rimligt pris i framtiden. ”

Sebastian är mycket glad över att han i sin nuvarande roll som inköpare har större möjlighet att lära och utveckla sig själv som köpare. ”Att arbeta på svenska och finska utmanar mig att lära mig mera. Vid gemensamma möten kan språket ändras. Ibland kan en mening vara en blandning av båda språken.” Sebastian håller på att lära sig mera finska och svenska, dessutom vill han lära sig mera om förändringarna i marknaden.

Under Sebastians tid på Fresh så har företaget vuxit mycket, bland annat inom den tekniska utvecklingen. ”När jag började hade vi inte robotar, så vi bar på allt själv i expeditionen. Effektiviteten var inte på topp: utrymmena var små och en pall måste flyttas många gånger innan vi fick den på hyllan. Idag underlättas vardagen genom en helautomatisk hyllhiss, större utrymmen och maskiner som gör arbetet mer effektivt och säkrare.”

Sebastian är glad över gänget som har bildats på Fresh. Utanför arbetstid har vi bland annat testat kartingkörning och besökt Powerpark. ”Varje dag har vi roligt tillsammans. Det är bara små saker, men mycket viktig för gruppgemenskapen. Gemensamma saker hjälper oss att bygga starkare relationer med kollegor och få teamet att arbeta bättre ihop. Det är precis som att arbeta med vänner men man uppnår ett bättre resultat.”

 


 

”Jag blir entusiastisk när jag ser företaget växa och när jag själv kan växa i min egna professionella roll.”

 

”Hos oss på Fresh har vi en fantastisk atmosfär och vänliga människor. Vi får nya vänskaper och på något sätt kommer vi säkert lära oss att vara mer öppna samt att vår världsbild kommer att växa. Vi är olika men på ett bra sätt.” Sebastian tycker också om att Fresh ger människor möjlighet att utmana sig själva. Människor måste få växa.

Sebastian rekommenderar Fresh som arbetsgivare eftersom ägarna verkligen bryr sig om sina anställda. Detta återspeglas i Sebastians syn så att människor ses som människor snarare än antal. ”På Fresh försöker man göra ditt jobb enklare, eller ägarna kan fråga dig hur det går under kaffepausen. Det är små saker som blir stora. Detta är viktigt för mig eftersom jag känner att jag är en del av Fresh-familjen. Jag har märkt att detta har en positiv effekt på mitt arbetsresultat.”