Fakturering

Om Ni sänder e-fakturor via TietoEnator, bör ni lägga till ”AN” framför E-fakturaadressen, den fullständiga adressen blir då ”AN003710155022”.

Fresh Servant Oy Ab 

E-faktureringsadress:
003710155022

Förmedlare:
Liaison Technologies

Förmedlarkod:
003708599126

Pappersfakturor:
Fresh Servant Oy Ab
PB 146
40011 HEEROS PALVELUT
FO-nummer:1015502-2

Fresh Sallad & Deli Oy Ab

E-faktureringsadress:
003726608196

Förmedlare:
Liaison Technologies

Förmedlarkod:
003708599126

Pappersfakturor:
Fresh Sallad & Deli Oy Ab
PB146
40011 HEEROS PALVELUT
FO-nummer: 2660819-6

Fresh ServiceGrossist Oy Ab

E-faktureringsadress:
003726607011

Förmedlare:
Liaison Technologies

Förmedlarkod:
003708599126

Pappersfakturor:
Fresh ServiceGrossist Oy Ab
PB146
40011 HEEROS PALVELUT
FO-nummer: 2660701-1